Rzetelny rzeczoznawca majątkowy kluczem do wyceny nieruchomości

Rzeczoznawca majątkowy jest niezbędny w sytuacji, gdy potrzebny jest dokument, stwierdzający wartość nieruchomości. Operat szacunkowy, przygotowany przez rzeczoznawcę majątkowego, który specjalizuje się w wycenie nieruchomości jest wiążącym dokumentem, niezbędnym podczas ustalania ceny sprzedaży nieruchomości oraz potrzebnym instytucji bankowej w celu udzielenia kredytu hipotecznego. Wybierając rzeczoznawcę majątkowego, warto zwrócić uwagę na kilka, istotnych czynników, które warunkują prawidłowy przebieg wyceny, a także wpływają na ważność sporządzonej dokumentacji.

Rzeczoznawca majątkowy, a wymogi formalnoprawne

Z chwilą pozytywnego złożenia egzaminu, rzeczoznawca majątkowy zostaje wpisany do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych, czyli ogólnokrajowej bazy, potwierdzającej uzyskanie uprawnień w drodze zdobycia kwalifikacji.  Szczegółowe zasady, związane z wymogami, dotyczącymi uprawnień rzeczoznawcy majątkowego zawiera Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, natomiast przepisy wykonawcze, regulujące ich działalność określone zostały w rozporządzeniach (np. w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości). Rzeczoznawca majątkowy jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, niekaraną, a także posiadającą określone wykształcenie, praktykę oraz pozytywny wynik egzaminu.

Rzeczoznawca majątkowy z doświadczeniem

Doświadczony rzeczoznawca majątkowy wycenia nieruchomości z uwzględnieniem niezbędnych danych, umiejętnie posługując się dostępnymi wartościami. Wybierając usługi rzeczoznawcy majątkowego w zakresie wyceny nieruchomości, warto określić specjalizację, pozwalającą na maksymalną profesjonalizację wykonanego zadania. Rzeczoznawca, określający wartość nieruchomości będzie niezbędny jeżeli zależy nam na dokładnym oszacowaniu wartości mienia, do celów sprzedażowych, sporządzenia testamentu oraz podczas zakupu nieruchomości na kredyt. Wybierając najwyższy poziom usług, możemy mieć pewność prawidłowo sporządzonego operatu szacunkowego, który stanowi podstawę wielu, niezbędnych formalności na rynku nieruchomości.

Więcej informacji – Wycenawlodarczyk.pl – rzeczoznawca majątkowy Katowice