Jak ogłosić upadłość przedsiębiorstwa?

Dobrze rozwinięte i prowadzone przedsiębiorstwo powinno działać bez żadnych zarzutów. Może się jednak zdarzyć, że nastąpi nieoczekiwany kryzys i dalsze kontynuowanie działalności będzie po prostu nieopłacalne. Zamiast przynosić zyski, będzie generowało straty i długi, których prowadzący daną działalność nie będzie w stanie uregulować. Wówczas, każdy właściciel takiej firmy, jest zobowiązany do ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwa. Podstawą do jej ogłoszenia jest zatem niewypłacalność dłużnika. Zasadę tę przedstawiają właściwe przepisy, a konkretniej ustawa prawa upadłościowego i naprawczego, która określa także m.in. to jakie podmioty mogą tego dokonać. Jak jednak ogłosić upadłość przedsiębiorstwa? Aby ogłosić upadłość przedsiębiorstwa, zgodnie z art. 21 wymienionego wcześniej prawa, dłużnik zobowiązany jest do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie dwóch tygodni od dnia, w którym zaistniała podstawa do ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwa. Z wnioskiem tym może wystąpić on sam, bądź jego wierzyciele. We wniosku tym powinny się znaleźć informacje takie jak: imię i nazwisko, nazwa przedsiębiorstwa, miejsce zamieszkania, miejsce prowadzenia działalności, wpis do CEIDG, informacje na temat podlegania prawu polskiemu lub zagranicznemu oraz okoliczności uzasadniające ogłoszenie upadłości firmy

Oprócz tego, gdy wniosek jest składany przez samego dłużnika, jest on zobowiązany określić, czy upadłość ma obejmować zawarcie układu, czy też likwidację majątku jego firmy. Do wniosku powinny być także dołączone m.in. aktualny spis majątku i jego wycena, bilans przedsiębiorstwa sporządzony na dzień nie późniejszy niż trzydzieści dni przed dniem złożenia danego wniosku, spis wszystkich wierzycieli z wysokością długów oraz wykaz tytułów egzekucyjnych oraz tytułów wykonawczych związanych z długami. Posiadając dobrze sporządzony wniosek, należy go złożyć w sądzie, który sprawdza wiarygodność przekazanych dokumentów i na ich podstawie dokonuje dalszych czynności związanych z ogłoszeniem upadłości przedsiębiorstwa.