F-gazy – szkolenia obowiązkowe od 2016

Od roku 2016 zmieniły się unijne przepisy dotyczące stosowania i pracy z fluorowanymi gazami cieplarnianymi. Potoczne są one zwane f-gazami. Ograniczenia pojawiły się dlatego, że – jak sama nazwa wskazuje – są to gazy cieplarniane, a więc powodujące zwiększenie efektu cieplarnianego, głównie poprzez niszczenie warstwy ozonowej w atmosferze.

Zmianie uległo to, że od teraz trzeba przejść specjalny kurs, zdać egzamin i uzyskać certyfikat, by móc wykorzystywać f-gazy Szkolenia przeprowadzane są tylko przez uprawnione podmioty np. http://kursyzawodowe.pl/oferta/f-gazy/, które zostały wskazane przez urzędy właściwe dla terytorium każdego państwa UE. W Polsce jest to Urząd Dozoru Technicznego. To on wyznacza podmioty uprawnione do tego, by móc szkolić oraz egzaminować osoby, które chcą pracować z wykorzystaniem f-gazów. Tylko certyfikaty wystawione przez te podmioty są legalne i uprawniają do pracy jako serwisant klimatyzacji domowej czy przemysłowej, systemów klimatyzacyjnych w samochodach i tak dalej. Jest to bardzo ważne z uwagi na ochronę środowiska.

F-gazy powodują bowiem powiększanie się dziury ozonowej, co bezpośrednio powoduje powiększanie się efektu cieplarnianego, który przecież i tak jest już w zaawansowanej fazie. Najważniejsze jest to, by nauczyć się jak odpowiednio odzyskiwać stary gaz z urządzeń typu klimatyzatory, lodówki, sprężarki i tak dalej. Niedopuszczalne jest, by do atmosfery były wypuszczane substancje typu f-gazy Szkolenia obejmują również zakres bezpieczeństwa osobistego, ponieważ zajmując się w sposób nieodpowiedzialny klimatyzacją może doprowadzić do bardzo poważnych poparzeń czy utraty wzroku. Konieczne jest noszenie specjalnej odzieży ochronnej i okularów. Dzięki temu, w przypadku niezamierzonego rozszczelnienia się systemu po gorącej stronie, gdzie gaz jest pod ogromnym ciśnieniem i ma bardzo wysoką temperaturę, pracownik nie poniesie trwałych obrażeń.

Szkolenia f-gazowe można odbywać praktycznie w każdym większym mieście(Sprawdź tutaj – http://psichik.pl/terminy-szkolen-f-gazy/), ponieważ tam placówki posiadają podmioty wyznaczone do szkolenia i egzaminowania przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT). Pamiętajmy, że pojawiło się wiele nieuczciwych firm, które podają się za uprawnione, a tak naprawdę nie mają możliwości wystawić nam ważnego certyfikatu.